Podstavy pro čističky odpadních vod – ZPS-MECHANIKA, a.s.

Realizace: 2021